Leśna Kurka 4! (2020)

Już wkrótce więce informacji o kolejnej edycji Leśnej Kurki.

Leśna Kurka III już za nami!

Regulamin - Leśna Kurka III - 11.17.2019 (już za nami)
(czytaj lub pobierz regulamin w PDF)

 
Organizator.
Rybnicki Klub Nordic Walking – RKNW, z siedzibą przy ulicy St. Wyspiańskiego 7, 44-210 w Rybniku.
Kontakt @:   rknw.biuro@gmail.com   T: +48 500 588 753   www.rknw.pl
 
Cel.
·         Propagowanie i promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
·         Popularyzacja uprawiania Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji.
·         Rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień.
·         Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
·         Współzawodnictwo oparte na zasadach Fair Play.
·         Promocja walorów krajoznawczo-turystycznych miasta Rybnika.
·         Dobra zabawa i świetna atmosfera podczas LEŚNEJ KURKI III.
 
Termin, miejsce, dystans, czas startu.
·         Termin: 17 listopada (niedziela) 2019 roku, start o godzinie 12:00.
·         Miejsce: Rybnik, ul. Wielopolska 6 - Zagroda Leśnika (https://goo.gl/maps/CkvpBXF4nSy).
·         Biuro Zawodów – Wiata Leśna na polanie w pobliżu Nadleśnictwa Rybnik przy ul. Wielopolskiej 6
          czynne w dniu imprezy w godzinach: od 10.30 do 11.45 – weryfikacja uczestników oraz zapisy w przypadku wolnych miejsc.
·         Dystans: LEŚNA KURKA III – ok. V km +/- CIII m (5 km +/- 103 m)
·         Czas startu (+/- 5 min): 12:00 – start wspólny z poszczególnych wyznaczonych stref dla konkurencji:
- BIEG
- BIEG z PSEM (lub innym nie dzikim zwierzęciem)
- NORDIC WALKING
- MARSZ, SPACER, WĘDRÓWKA
·         Nawierzchnia: trasa leśna dość szeroka, miejscami zwężana, nawierzchnia szutrowa,
          na trasie piękny drzewostan – możliwość podziwiania Polskiej Złotej Jesieni i zbliżającej się zimy.
·         Limit oraz pomiar czasu:
- na trasie obowiązuje limit czasu od startu wynoszący 90 minut
- pomiar czasu – organizator nie przewiduje pomiaru czasu (pomiar czasu we własnym zakresie)
 
Uczestnictwo.
Wiek uczestników: od 7 roku życia (rocznikowo).
Wszyscy uczestnicy LEŚNEJ KURKI III muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 
W przypadku dzieci i młodzieży tożsamość nieletniego uczestnika potwierdza rodzic lub opiekun prawny. Udział osób niepełnoletnich wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Warunkiem dopuszczenia uczestnika do LEŚNEJ KURKI III będzie złożenie:
- w przypadku osób pełnoletnich - własnoręcznego podpisu
- w przypadku osób niepełnoletnich – podpisu rodzica lub opiekuna prawnego pod oświadczeniem o starcie w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ubezpieczają Uczestników na czas imprezy.
Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie służb medycznych – Ratownik Medyczny.
Organizatorzy zapewniają toaletę typu TOI-TOI.
Uczestnik imprezy rejestrując się on-line lub podpisując kartę zgłoszeniową/oświadczenie - akceptuje warunki regulaminu.
 
Limit miejsc podczas LEŚNEJ KURKI III wynosi:  100 osób.
 
Odpłatność.
a)      dzieci i młodzież od 7 do 15 roku życia (rocznikowo) – bezpłatnie,
b)     klubowicze Rybnickiego Klubu Nordic Walking – bezpłatnie,
c)      uczestnicy od 16 roku życia (rocznikowo) – 15 zł/osobę.
W przypadku osób zwolnionych z opłaty – Organizatorzy odznaczą danym osobom płatność jako zrealizowaną – czas realizacji od dokonania rejestracji wynosi do 48 h.
Opłaty za zawody dokonać możesz drogą elektroniczną, dokonując wpłaty na konto Rybnickiego Klubu Nordic Walking, nr rach.: 89 1750 0012 0000 0000 3224 4211, w tytule przelewu wpisując: DAROWIZNA - LEŚNA KURKA III + Imię i Nazwisko uczestnika.
UWAGA! Decyduje kolejność zaksięgowania wpłat. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość dokonania opłaty w dniu imprezy.
 
Zgłoszenia.
a)      Zapisy internetowe od 19.10.2019 r. od godziny 19.00 do 13.11.2019 r. do godziny 19.00 pod adresem internetowym: www.lesnakurka.pl/zapisy
O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania opłaty (wyjątek stanowią osoby zwolnione z opłaty).
b)     Zgłoszenia w dniu imprezy pod warunkiem wolnych miejsc w Biurze Zawodów w godz.: 10.30 – 11.45.
 
Rywalizacje i Wygrane.
Wszyscy zweryfikowani uczestnicy, którzy pokonają trasę otrzymają pamiątkowy medal, smaczny wuszt lub wege wuszt, butelkę wody, ogóra z krauzy oraz mogą wziąć udział w dodatkowych rywalizacjach z WYGRANYMI!
Wszyscy zweryfikowani niepełnoletnie uczestnicy otrzymają dodatkową nagrodę/upominek.
 
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą LEŚNĄ KURKĘ III mogą wziąć udział w rywalizacjach z WYGRANYMI:
- czaderskie skarpety (na nogach)
- genialny make-up i/lub fryzura
- najcięższy plecak na trasie
- największy brzuch (może być sztuczny)
- największy i najmniejszy rozmiar buta (w których pokonana będzie trasa LEŚNEJ KURKI III)
- najdłuższe sznurowadła (w którym pokonana będzie trasa LEŚNA KURKA III
- najlepsze, najbardziej kolorowe przebranie na trasie
- dodatkowe rywalizacje sportowe przeprowadzone w dniu imprezy.
 
Dodatkowo przewidziano WYGRANE dla:
- najliczniejszej rodziny (dziadkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, wnuczęta) – podczas rejestracji należy podać jednobrzmiącą nazwę drużyny
- dla najwyższego oraz najniższego uczestnika i uczestniczki
 
DO WYGRANIA między innymi pamiątkowe LEŚNE KURKI!
 
Postanowienia końcowe.
- Impreza odbywać się będą bez względu na pogodę.
- Uczestnicy imprezy nie są ubezpieczani przez Organizatora od NNW.
- Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu LEŚNEJ KURKI III.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji Regulaminu.
- Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: wpisanie się na listę uczestników, podpisanie stosownego oświadczenia oraz dokonanie opłaty związanej z uczestnictwem w imprezie.
- Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych.
- Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.
 
Administratorem danych osobowych jest Rybnicki Klub Nordic Walking, ul. Wyspiańskiego 7, 44-210 Rybnik. Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia imprezy, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.rknw.pl oraz Facebook`u, kanale YouTubie RKNW. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.
 
Regulamin: 19.10.2019 r.
Polityka plików Cookies          Polityka Prywatności

Copyright ©2020 Leśna Kurka - Rybnicki Klub Nordic Walking
All Rights Reserved - Wszelkie Prawa Zastrzeżone